Δια Βιου Μαθηση και Ηγεσια στην Εκπαιδευση - Επιστημες της Αγωγης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ) «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής – Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»   στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα...

Ρόλος Διά Βίου Μάθησης στη Σύγχρονη Κοινωνία

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής...

Διά Βίου Μάθηση

Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διά Βίου Μάθηση είναι: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής,...

Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η Διά Βίου Εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, τόσο στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση, ενώ η Διά Βίου Κατάρτιση αφορά στη διαδικασία εξειδικευμένης μόρφωσης, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων...

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διά Βίου Μάθηση-Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών..

Ανταπόκριση σε Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη της κοινωνίας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση των πολιτών της, καθώς και η χρεία ύπαρξης εκπαιδευμένων στελεχών με δεξιότητες ηγεσίας, αποτελεί και έναν έμμεσο δείκτη όχι μόνο για τη σκοπιμότητα αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και για τη βιωσιμότητά του. Αυτή η....

Προκήρυξη

Δείτε την προκήρυξη του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019 κάνοντας κλικ εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα εκτός από την προσφορά νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, έχει και ερευνητικό προσανατολισμό καθοδηγώντας τους υποψήφιους φοιτητές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες έρευνες και ερευνητικά προγράμματα σε διάφορες πτυχές της Δία Βίου Μάθησης και της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με την κα Δέσποινα Φράγκου στο τηλ.: 2310995059 ή στο email: desfrangou@nured.auth.gr